Rastieme

Dôležité súčasti úspešnej liečby rastovým hormónom

Po nastavení na liečbu rastovým hormónom sledujú rodičia, deti a ošetrujúci endokrinológ rastovú rýchlosť, aby posúdili efekt liečby. Podľa odpovede na liečbu – teda rast  po prvom roku pravidelného podávania RH usúdi odborník, či dieťa odpovedá na podávanie rastového hormónu primerane. Ak je odpoveď nedostatočná, pátra po príčinách.

Bezpečnosť rastového hormónu (RH)

Dôležitosť podávania RH pravidelne a dlhodobo

Porucha rastu  v detskom veku  má v súčasnosti riešenie – rastový hormón ( RH) . Čím skôr sa príčina poruchy rastu zistí  a lieči, tým je efekt liečby na konečnú výšku  výrazný. V tomto prípade jednoznačne platí „Čo môžeš urobiť dnes, neodkladaj na zajtra“,   stratené centimetre sa veľmi ťažko dobiehajú.

Endokrinný systém

Endokrinný systém tvorí sústava endokrinných žliaz - žliaz s vnútorným vylučovaním, ktoré produkujú biologicky aktívne látky - hormóny (grécke slovo "hormaó" - poháňam, povzbudzujem). Sekrécia hormónov je regulovaná systémom spätnej väzby v závislosti od výšky stimulu a hladiny substrátu. Sekrécia prebieha určitou rýchlosťou a má špecifický rytmus (diurnálny, pulzačný, cyklický). Hormóny sú krvou prenášané k jednotlivým orgánom, kde pôsobia špecificky.

Medzi hlavné endokrinné žľazy patrí:

 1. hypotalamus - podlôžko
 2. hypofýza - podmozgová žľaza
 3. epifýza
 4. štítna žľaza
 5. prištítne telieska
 6. detská žľaza – týmus
 7. podžalúdková žľaza - pankreas
 8. nadobličky
 9. pohlavné žľazy – vaječníky (u ženy), semenníky (u muža)
 10. tkanivové hormóny

Rast a vývin

batoľaAko deti rastú, alebo rast ukazovateľ zdravia dieťaťa


Poruchy rastu


Rastový hormón

rhRastový hormón (RH) je jedným z mnohých hormónov, ktoré tvoria žľazy s vnútorným vylučovaním v našom tele. Z najznámejších sú to inzulín, tyroxín – hormón štítnej žľazy, testosterón a estrogény.

Hormóny sú chemické zlúčeniny, ktoré sa prenášajú krvnou cestou do celého tela a prenášajú tak informácie pre príslušné bunky a tkanivá, aby aj vzdialené orgány vedeli, čo a kedy majú robiť. Vylučovanie môže súvisieť

 • s vekovým obdobím (napr. rastový hormón, sexuálne hormóny – testosterón, estrogény),
 • s aktuálnou potrebou organizmu (inzulín po jedle, kortizol a adrenalin v strese)
 • alebo sa vylučujú rovnomerne po celý život (hormón štítnej žľazy).

Vyšetrenia a testy


Liečba u detí

Porucha rastu je v detskom veku často podhodnocovaná. Pravdou je, že rokmi stratené centimetre sa ťažko dobiehajú. Čím neskôr sa príčina poruchy rastu diagnostikuje a lieči, tým je efekt liečby na konečnú výšku menej výrazný. V tomto prípade jednoznačne platí „Čo môžeš urobiť dnes, neodkladaj na zajtra“. Naviac, rastová retardácia dieťaťa nemusí predstavovať len psychologický problém, niekedy môže byť príznakom závažného ochorenia ako je chronická choroba obličiek, mozgový tumor, atď. Oneskorenie diagnózy a liečby by v týchto prípadoch mohlo mať fatálne následky.


Liečba u dospelých

Ak vám v dospelosti diagnostikovali nedostatok rastového hormónu, váš lekár vám pravdepodobne predpíše liečbu rastovým hormónom. Rastový hormón, ktorý sa na liečbu používa, je identický s prirodzene produkovaným rastovým hormónom. Táto liečba vám pomôže upraviť nedostatok rastového hormónu ako aj komplikácie s tým spojené.

Rady ako zvládnuť liečbu


Centrá pre liečbu detí