Fit s rastovým hormónom

Na správne fungovanie celého organizmu je hormonálna rovnováha veľmi dôležitá. Sú hormóny, ktoré sú nevyhnutné na prežitie organizmu, udržanie cirkulačnej a metabolickej rovnováhy, i na zachovanie reprodukcie. Ďalším mimoriadne dôležitým hormónom je rastový hormón, ktorý okrem vplyvu na rast v detstve má i dospelosti mnohé iné významné účinky,ktoré súvisia aj s fyzickou výkonnosťou. Má vplyv na zloženie tela, kvalitu kostí, pomer svaloviny a tuku, má významný vplyv na fyzický výkon a svalovú silu. Rastový hormón má krátkodobé i dlhodobé metabolické účinky. Je dokázané, že fyzická záťaž podporuje uvoľňovanie rastového hormónu v tele. Intenzita tvorby rastového hormónu závisí od veku, pohlavia, zloženia tela, fyzickej zdatnosti a od intenzity, charakteru a trvania záťaže. Priaznivo ovplyvňuje funkciu srdca a pľúc. Látky, ktoré organizmus využíva pri záťaži sú glukóza na krátko trvajúcu intenzívnu aktivitu a voľné mastné kyseliny pri dlhšej aktivite. Rastový hormón zvyšuje dostupnosť týchto látok a kyslíka zaťaženým svalom, zvyšuje svalovú silu, výkon a podieľa sa na zemene kompozície tela. Rastový hormón zlepšuje produkciu červených krviniek, priaznivo ovplyvňuje krvný tlak a sťahy srdcového svalu. Taktiež zvyšuje lipolýzu, teda rozklad tuku a vylučovanie inzulínu, čím pomáha zabraňovať neskorej hypoglykémii po záťaži. Predpokladá sa, že rastový hormón podporuje i reparačný proces po záťaži.

O priaznivých účinkoch rastového hormónu na telesnú kompozíciu a fyzický výkon sa vie už dávnejšie. V snahe zlepšiť si fyzickú výkonnosť je rastový hormón zneužívaný i ako doping v športe a preto je predmetom antidopingových testov. Takéto nevhodné podávanie má negatívny vplyv na organizmus a zdravotný stav. Na druhej strane, správne doplnenie nedostatku rastového hormónu u ľudí, ktorým chýba, zabezpečí úpravu metabolických procesov, a okrem ostatných priaznivých účinkov i zlepšenie výkonnosti pri záťaži. Z tohto pohľadu je liečba pre organizmus v situácii dokázaného nedostatku jednoznačne prínosná, pričom z hľadiska fyzickej výkonnosti sa zvyšovanie a normalizácia svalovej sily a dlhodobý priaznivý vplyv na kostné tkanivo prejaví až pri dlhodobej, pravidelnej liečbe.


MUDr. Jana Kollerová
Endokrinologická ambulancia
Bratislava
 


SK-SAI-00062