Najčastejšie otázky

Čo je liečba rastovým hormónom?

Rekombinantný rastový hormón je kópiou molekuly prirodzene sa vyskytujúceho ľudského rastového hormónu. Telo dieťaťa rozpozná tento hormón ako keby bol jeho vlastným rastovým hormónom. Prostredníctvom tohto rastového hormónu bude môcť vaše dieťa rásť podobne ako iné deti.

hore


Aké vyšetrenia sú potrebné na potvrdenie diagnózy u nášho dieťaťa?

Pri podozrení na poruchu rastu sa klinickým vyšetrením posúdi výška dieťaťa podľa percentilových grafov,výpočtom smerodajnej odchýlky.Pri podozrení na deficit rastového hormónu sa realizujú jednak základné biochemické vyšetrenia,vyšetrenie funkcie štítnej žľazy.K posúdeniu hladiny rastového horm´onu sú nutné stimulačné testy ,ktoré ozrejmia

Tvorbu rastového hormónu.Zo zobrazovacích metód sa dopĺňa rontgenový snímok zápästia,NMR vyšetrenie mozgu.Súčasťou diagnostiky je aj genetické vyšetrenie.

hore


Ako dlho trvá, kým si budeme istí, že naše dieťa má ochorenie spojené s nedostatkom rastového hormónu?

Samotné stimulačné testy na rastový hormón trvajú rádovo niekoľko dní (počas dňa 1test). Nutné sú minimálne 2 stimulačné testy.

hore


Aká je prognóza?

Po včasnom potvrdení diagnózy a včasnej liečbe je prognóza dobrá.

hore


Aké možnosti liečby sú dostupné pre naše dieťa?

Záleží na príčine poruchy rastu. Pokiaľ je dôvodom retardácie rastu chronické neendokrinné ochorenie,lieči sa toto ochorenie. Pokiaľ pacient spĺňa kritériá,je liečný rastovým hormónom.

hore


Ako dlho bude naše dieťa potrebovať liečbu?

Liečba rastovým hormónom trvá až do ukončenia rastu po nástupe puberty.

hore


Bude naše dieťa musieť pokračovať v liečbe aj po dosiahnutí normálnej výšky v dospelosti?

Po ukončení liečby v detskom veku pre deficit RH sú pacienti opakovane testovaní. Pokiaľ splnia kritériá,sú ďalej liečení tzv.metabolickými dávkami rastového hormónu.

hore


Čo sa stane keď si dieťa zabudne podať liečbu?

Pri vynechaní dávky pacient pokračuje nasledujúci večer v obvyklej dávke. Aby liečba bola účinná,je nutné pichať injekcie pravidelne (každý večer pred spaním).

hore


Ako dlho trvá, kým začne účinkovať liečba rastovým hormónom? Kedy uvidíme prvé výsledky liečby?

Efekt liečby je často viditeľný už po prvých 3mesiacoch liečby.

hore


Spôsobí liečba nášho dieťaťa aj iné zmeny ako zmeny výšky?

Rastový hormón okrem rastu do výšky ovplyvňuje metabolické funkcie,kvalitu kostí , svalstva.

hore


Ako často bude naše dieťa musieť navštevovať lekára?

Pacienti sú počas liečby monitorovaní v 3mesačných intervaloch.

hore


Ako je to s úhradou liečby rastovým hormónom zdravotnou poisťovňou?

Liečbu hradí ZP v plnom rozsahu.

hore


Čo by sa mohlo stať ak nebude dieťa liečené?

Liečba má pozitívny vplyv na dosiahnutie konečenej spoločensky akceptovateľnej výšky, u detí s prader Willi syndrómom zlepšuje svalový tonus, rast, má pozitívny vplyv na obezitu, mentálny stav.

hore


Funguje liečba rastovým hormónom vždy?

Pokiaľ je liečba správne a včas indiková a správane podávaná, mala by fungovať.

hore


Vyskytujú sa nejaké vedľajšie účinky liečby rastovým hormónom?

Z vedľajších účinkov RH sa môže vyskytnúť porucha glukózovej tolerancie, na začiatku liečby bolesti hlavy, zvracanie z dôvodu intrakraniálnej hypertenzie, skolioza, epifyzeolýza hlavy stehennej kosti.

hore


Podávanie rastového hormónu vášmu dieťaťu

Prvý krát budete možno potrebovať pomoc zdravotnej sestry alebo lekára, aby vám vysvetlili, čo a ako robiť. Veľmi rýchlo sa však naučíte podávať injekcie sami. Čím staršie bude vaše dieťa, tým viac sa bude snažiť vám pri podávaní injekcie pomôcť. Postupne sa pri podávaní injekcie úplne osamostatní a bude si podávať rastový hormón samé.

hore


MUDr. Adriana Dankovčíková
Klinika detí a dorastu
Detská fakultná nemocnica
Košice


 SK-SAI-00063