Pomôcky a liečba

Dôležité súčasti úspešnej liečby rastovým hormónom

Po nastavení na liečbu rastovým hormónom sledujú rodičia, deti a ošetrujúci endokrinológ rastovú rýchlosť, aby posúdili efekt liečby. Podľa odpovede na liečbu – teda rast  po prvom roku pravidelného podávania RH usúdi odborník, či dieťa odpovedá na podávanie rastového hormónu primerane. Ak je odpoveď nedostatočná, pátra po príčinách.

Bezpečnosť rastového hormónu (RH)

Dôležitosť podávania RH pravidelne a dlhodobo

Porucha rastu  v detskom veku  má v súčasnosti riešenie – rastový hormón ( RH) . Čím skôr sa príčina poruchy rastu zistí  a lieči, tým je efekt liečby na konečnú výšku  výrazný. V tomto prípade jednoznačne platí „Čo môžeš urobiť dnes, neodkladaj na zajtra“,   stratené centimetre sa veľmi ťažko dobiehajú.

Liečba u detí

Porucha rastu je v detskom veku často podhodnocovaná. Pravdou je, že rokmi stratené centimetre sa ťažko dobiehajú. Čím neskôr sa príčina poruchy rastu diagnostikuje a lieči, tým je efekt liečby na konečnú výšku menej výrazný. V tomto prípade jednoznačne platí „Čo môžeš urobiť dnes, neodkladaj na zajtra“. Naviac, rastová retardácia dieťaťa nemusí predstavovať len psychologický problém, niekedy môže byť príznakom závažného ochorenia ako je chronická choroba obličiek, mozgový tumor, atď. Oneskorenie diagnózy a liečby by v týchto prípadoch mohlo mať fatálne následky.


Liečba u dospelých

Ak vám v dospelosti diagnostikovali nedostatok rastového hormónu, váš lekár vám pravdepodobne predpíše liečbu rastovým hormónom. Rastový hormón, ktorý sa na liečbu používa, je identický s prirodzene produkovaným rastovým hormónom. Táto liečba vám pomôže upraviť nedostatok rastového hormónu ako aj komplikácie s tým spojené.

Rady ako zvládnuť liečbu


Mobilná aplikácia na stiahnutie

Stiahnite si mobilnú aplikáciu a zaznamenávajte si údaje výške a váhe Vášho dieťaťa vo Vašom mobilnom zariadení.

Fit s rastovým hormónom

Liečba rastovým hormónom

Rastový hormón a spánok

Primeraná dĺžka a kvalita spánku je potrebná pre priaznivý vývoj a rast dieťaťa. Kvalitný spánok a s ním spojená spánková hygiena, sú veľmi dôležitými podmienkami adekvátneho rastu a úspechu liečby rastovým hormónom (RH) u detí. Od druhej polovice 20. storočia je viacerými štúdiami potvrdené zvýšené vylučovanie RH práve počas spania, a to v štádiu, ktorý označujeme ako N-REM (non-rapid eye movement). Toto štádium má 4 stupne, ktorými by mal každý z nás postupne počas spania prechádzať. Po zaspaní dieťa upadá do prvého stupňa, ktorý je veľmi citlivý na sluchové podnety.  Až v hlbokom spánku -  stupeň 3 a 4 - dochádza k zvýšenej sekrécii RH (1).


Easypod – zariadenie na aplikáciu rastového hormónu