Rast a vývin

Endokrinný systém

Endokrinný systém tvorí sústava endokrinných žliaz - žliaz s vnútorným vylučovaním, ktoré produkujú biologicky aktívne látky - hormóny (grécke slovo "hormaó" - poháňam, povzbudzujem). Sekrécia hormónov je regulovaná systémom spätnej väzby v závislosti od výšky stimulu a hladiny substrátu. Sekrécia prebieha určitou rýchlosťou a má špecifický rytmus (diurnálny, pulzačný, cyklický). Hormóny sú krvou prenášané k jednotlivým orgánom, kde pôsobia špecificky.

Medzi hlavné endokrinné žľazy patrí:

  1. hypotalamus - podlôžko
  2. hypofýza - podmozgová žľaza
  3. epifýza
  4. štítna žľaza
  5. prištítne telieska
  6. detská žľaza – týmus
  7. podžalúdková žľaza - pankreas
  8. nadobličky
  9. pohlavné žľazy – vaječníky (u ženy), semenníky (u muža)
  10. tkanivové hormóny

Rast a vývin

batoľaAko deti rastú, alebo rast ukazovateľ zdravia dieťaťa


Poruchy rastu