Rastový hormón

rhRastový hormón (RH) je jedným z mnohých hormónov, ktoré tvoria žľazy s vnútorným vylučovaním v našom tele. Z najznámejších sú to inzulín, tyroxín – hormón štítnej žľazy, testosterón a estrogény.

Hormóny sú chemické zlúčeniny, ktoré sa prenášajú krvnou cestou do celého tela a prenášajú tak informácie pre príslušné bunky a tkanivá, aby aj vzdialené orgány vedeli, čo a kedy majú robiť. Vylučovanie môže súvisieť

 • s vekovým obdobím (napr. rastový hormón, sexuálne hormóny – testosterón, estrogény),
 • s aktuálnou potrebou organizmu (inzulín po jedle, kortizol a adrenalin v strese)
 • alebo sa vylučujú rovnomerne po celý život (hormón štítnej žľazy).

Rastový hormón (RH) je jedným z týchto základných poslov a hrá dôležitú úlohu v detstve, ale aj v v neskoršom živote. V detstve a čiastočne už vo vnútromaternicovom živote plodu počas tehotenstva pôsobí RH na rast – najmä na rast dlhých kostí, až kým sa neuzavrú rastové štrbiny – spravidla pri konci puberty.

Po tomto období sa postupne prirodzene znižuje jeho vylučovanie, ale vzhľadom k ostatným dôležitým účinkom RH na metabolizmus cukrov, tukov a bielkovín pretrváva jeho aktivita celý život. RH sa podieľa na udržiavaní normálnej hladiny cukru v krvi, spôsobuje rozkladanie tukov a podporuje tvorbu svalovej hmoty. Má svoje účinky aj na nervový systém a psychiku. Preto jeho nedostatok ako aj nadbytok spôsobujú vážne zmeny v zdravotnom stave človeka.

RH patrí do skupiny hormónov, ktoré sa tvoria v podmozgovej žľaze (obr.1). Táto je uložená v kostnej štruktúre nazvanej turecké sedlo, za oblasťou spojenia očných nervov a pod časťou mozgu nazvanou hypotalalmus, kde sa začína signalizácia pre mnohé bunky podmozgovej žľazy, aby vylučovali hormóny. Konkrétne pri riadení vylučovania RH sa z hypotalamu vyplaví RH-uvoľňujúci hormón, a cievami v stopke podmozgovej žľazy sa dostane k bunkám, ktoré tvoria RH. Tento je biochemickým zložením bielkovina (obr. 2) ako je napr. aj vaječný bielok, preto je veľmi citlivý na zmeny teploty a chemické prostredie – zamrznutie aj vysoká teplota, príliš kyslé, alebo zásadité prostredie RH znehodnotia.

obr. 1
Hypofýza - podmozgová žľaza
hypotalamus

RH po vylúčení z podmozgovej žľazy putuje k mnohým bunkám v tele, ale najmä do pečene, kde sa pod jeho vplyvom tvorí IGF1 (rastový faktor 1) a spolu s rastovým hormónom prídu prúdom krvi k cieľovým bunkám (v rastovej chrupke, v kosti, v tuku, svale, a inde). U detí sú hladiny týchto hormónov vysoké najmä v období puberty, kedy spolu s hormónami vylučovanými z pohlavných žliaz spôsobujú rýchly pubertálny rastový výšvih. K správnemu pôsobeniu tohoto systému je potrebné fungovanie všetkých jeho častí, od mozgových štruktúr až po kosť a tiež dostatok energie – výživy, kyslíka a prirodzených stimulov, ktorými sú najmä nočný spánok a pohyb.

obr. 2
Molekula RH

rastový hormón


V prípade poruchy niektorého článku z uvedeného systému sa prejaví nedostatok rastového hormónu nasledovne:

 • u detí v období do ukončenia puberty - závažným spomalením až úplnou zástavou rastu
 • u detí aj dospelých - svalovou slabosťou, zmenšením svalovej hmoty aj sily
 • znížením hladiny cukru v krvi a tým ospalosťou, únavou, nižším výkonom
 • ukladaním tuku na bruchu pri zachovaní tenkých končatín s drobnými rukami a nohami
 • psychickými zmenami so sklonom k sebapodceňovaniu, zhoršenie mentálneho výkonu a sociálnych kontaktov, celkové zhoršenie kvality života
 • zhoršením kostnej hmoty - včasnejší nástup osteoporózy
 • zhoršením zloženia tukov v krvi - vyšší výskyt srdcovocievnych ochorení

V 80. rokoch minulého storočia sa podarilo v laboratórnych podmienkach vyrobiť pomocou biotechnológií takú molekulu rekombinantného RH, ktorá dokáže nahradiť jeho chýbanie v ľudskom organizme. To znamená, že po podaní do tela účinkuje rovnako, ako ľudský RH. Vzhľadom na bielkovinový charakter lieku sa musí podávať pod kožu, v tráviacom trakte by sa znehodnotil.

Z doterajších dlhodobých výskumov sa ukázalo, že okrem pacientov s dokázaným chýbaním RH (vrodeným, získaným po úraze hlavy, po operácii nádoru hlavy alebo ožarovaní) je efektívne a bezpečné aj podávanie tam, kde z rôznych dôvodov nie je dobrá účinnosť vlastného RH.


Toho času sú v EU indikované na liečbu RH tieto stavy:

 1. Deti
  • Deficit (chýbanie ) RH
  • Turnerov syndróm
  • Deti malé ku gestačnému veku ktoré nedorástli do 3. roku života
  • Chronická renálna insuficiencia za určitých podmienok
  • Prader-Willi syndróm
  • Haploinsuficiencia SHOX génu
 2. Dospelí
  • Deficit RH

SK-SAI-00067