Vyšetrenia a testy

Ako sa diagnostikuje nedostatok rastového hormónu u detí

Pozorujte vaše dieťa

Nízky vzrast je jasným znakom, že vaše dieťa môže mať nedostatok rastového hormónu. Spomalenie rýchlosti rastu vášho dieťaťa môže začať postupne a pravdepodobne budete prvý, kto si všimne, že vaše dieťa nerastie adekvátne.

Mali by ste povedať lekárovi, ak spozorujete, že vaše dieťa:

 • Rastie menej ako 6 cm za rok
 • Je výrazne menšie ako jeho rovesníci
 • Nevyrastá z oblečenia
 • Je slabšie ako ostatné deti
 • Znervózňuje sa pre svoju výšku

Čím staršie bude vaše dieťa, tým zreteľnejšie sa začnú prejavovať iné príznaky nedostatku rastového hormónu. Ak dieťa nie je liečené, môže sa stať, že puberta u ňho nezačne v očakávanom veku (9 rokov u dievčat a 10 rokov u chlapcov).

Meranie rýchlosti rastu

Zistiť, či vaše dieťa má nedostatok rastového hormónu nie je jednoduché. To že je nízkeho vzrastu môže byť jedným z príznakov, najjasnejší dôkazom je však spomalenie rastu. Napríklad dieťa nízkych rodičov môže mať nízky vzrast ale rastie normálnym tempom. Toto dieťa nízkeho vzrastu bude mať menej pravdepodobne problémy s rastom ako vyššie dieťa, ktoré rastie pomalšie ako je normálne.

Ak vaše dieťa vykazuje príznaky porúch rastu, môže lekár začať pravidelne sledovať jeho prírastky telesnej výšky aj hmotnosti. Merania sa budú zaznamenávať do rastovej tabuľky, aby sa mohla zistiť rýchlosť rastu vášho dieťaťa. Kliknite sem a dozviete sa viac o sledovaní rastu vášho dieťaťa.

Zistite prečo

Lekár môže odporučiť vaše dieťa na vyšetrenie k detskému endokrinológovi, ktorý sa pokúsi zistiť príčinu vzniku poruchy rastu u vášho dieťaťa.

Môže spraviť niektoré alebo aj všetky nasledujúce vyšetrenia:

 • Fyzikálne vyšetrenie:
  Tak ako telesná výška a hmotnosť, aj dĺžka ruky, obvod hlavy a množstvo tuku môže napovedať lekárovi ako vaše dieťa rastie.
 • Anamnéza:
  Komplikácie počas tehotenstva, ochorenia dieťaťa v minulosti, výskyt porúch rastu v rodine, to všetko môže pomôcť nájsť kľúč k príčine vzniku porúch rastu vášho dieťaťa.
 • Krvné testy:
  Z krvi dieťaťa je možné zistiť, koľko rastového hormónu produkuje jeho hypofýza. Na to je potrebné odoberať vzorky krvi počas 12-24 hodín. Podobné testy sa robia aj pri zisťovaní, či hypofýza dieťaťa nemá problém s príjmaním signálov, potrebných na uvoľňovanie rastového hormónu. Pri tomto vyšetrení sa dieťaťu podá liek, ktorý vydá signál hypofýze na uvoľnenie rastového hormónu.
 • Rtg snímka kostí:
  Rtg snímka kostí vášho dieťaťa je jednoduchým spôsobom ako zistiť, koľko ešte kosti vášho dieťaťa porastú. Rtg snímka ruky a zápästia dieťaťa pomôže lekárovi odhadnúť či a ako dlho môže vaše dieťa profitovať z liečby rastovým hormónom.
 • Magnetická rezonancia:
  Je jednoduchým, nebolestivým vyšetrením, ktorým môžeme získať snímok hypofýzy (alebo iných orgánov). Lekár môže na základe snímku zhodnotiť, či hypofýza vášho dieťaťa vyzerá normálne.
 • Vyšetrenie moču:
  Nedostatok rastového hormónu môže byť spôsobený aj iným ochorením. Vyšetrenie moču vášho dieťaťa môže lekárovi pomôcť zistiť, či to tak nie je práve v prípade vášho dieťaťa. Nedostatok rastového hormónu je v tomto prípade možné upraviť liečbou zisteného ochorenia.

hore


Ako sa diagnostikuje dieťa malé na svoj gestačný vek?

Dôležitá je včasná diagnóza

Liečba dieťaťa malého na svoj gestačný vek bude najúčinnejšia, ak sa začne čo najskôr ako je možné2. Ak sa vaše dieťa narodilo malé na svoj gestačný vek a nedobehlo v raste svojich rovesníkov do svojich 2-4 rokov, môže ho detský lekár odoslať na vyšetrenie detskému endokrinológovi, ktorý pomocou vyšetrení zistí pravdepodobnú príčinu nízkeho vzrastu vášho dieťaťa. Čím skôr lekár zistí príčinu a začne liečbu rastovým hormónom, tým skôr môže dieťa profitovať z liečby a dobehnúť v raste rovesníkov. Najrýchlejšie dobehnú rast deti, ktoré začnú liečbu rastovým hormónom v nižšom veku a liečba trvá dlhšie 19,20. Včasná liečba znamená, že dieťa bude mať lepšiu šancu zlepšiť svoj rast aj celkové zdravie.

Včasná diagnóza pomocou rastových tabuliek

Aby sa potvrdilo, že vaše dieťa sa narodilo malé na svoj gestačný vek, detský lekár odmeria dĺžku a hmotnosť dieťaťa pri narodení. Hodnoty vášho dieťaťa sa porovnajú s ostatnými novorodencami rovnakého gestačného veku pomocou rastových tabuliek. Rastové tabuľky pre novorodencov porovnávajú výšku (alebo hmotnosť) všetkých detí rovnakého gestačného veku.

Príklad rastovej tabuľky ukazuje hodnoty zdravých novorodencov v rámci daného rozmedzia (modrým). Šírka tohto rozmedzia sa nazýva štandardná odchýlka (SD). Vaše dieťa bude diagnostikované ako malé na svoj gestačný vek, ak je jeho dĺžka alebo hmotnosť pri narodení 2 štandardné odchýlky pod normálnu rastovú krivku (rozmedzie pre deti malé na svoj gestačný vek je žltým).

Dieťa malé na svoj gestačný vek

Aj v neskoršom veku si môžete u dieťaťa, ktoré sa narodilo malé na svoj gestačný vek, všimnúť rozdiely voči ostatným deťom. Tieto rozdiely môžete minimalizovať včasným podaním liečby rastovým hormónom.

Patria sem:

 • Nízka telesná hmotnosť
 • Menšia výška
 • Menej svaloviny a tuku
 • Znížená chuť do jedla
 • Pomalší rast kostí pred pubertou, čo môže neskôr znamenať slabšie kosti

Posúdenie rastu dieťaťa

Aj po dovŕšení veku 4 roky môžu byť niektoré deti, narodené malé na svoj gestačný vek stále menšie ako ich rovesníci. Ak je to tak aj v prípade vášho dieťaťa, lekár dieťa vyšetrí, aby vylúčil, či sa nejedná o iné ochorenie, ktoré by mohlo ovplyvniť jeho rast. Krvné testy pomôžu odhaliť problémy s obličkami, výživou alebo cukrovku, ochorenia, ktoré môžu spomaľovať rast dieťaťa. Rast dieťaťa je možné posúdiť aj z rtg snímky, prípadne z vyšetrenia magnetickou rezonanciou, ktorá môže odhaliť problémy s hypofýzou, či hypotalamom.

hore


Ako sa diagnostikuje nedostatok rastového hormónu v dospelosti?

Sledujte príznaky

Pri nedostatku rastového hormónu sa môžu objaviť viaceré príznaky:

 • Zvýšenie množstva tuku v oblasti pása (centrálna obezita)
 • Pokles svalovej hmoty a sily
 • Slabosť a časté vyčerpanie
 • Depresia, úzkosť a pocit sociálnej izolácie

Zaznamenávajte si svoju doterajšiu liečbu a ochorenia

Lekár sa vás bude pýtať na vaše predchádzajúce ochorenia a liečbu. To môže pomôcť stanoviť riziko nedostatku rastového hormónu v dospelosti. Faktory, ktoré zvyšujú riziko vzniku nedostatku rastového hormónu v dospelosti sú napríklad nedostatok rastového hormónu v detstve, radiačná liečba, problémy s hypofýzou alebo ťažký úraz hlavy.

Vyhľadajte lekársku pomoc

Povedzte vášmu lekárovi o tom, že máte obavy ohľadne vášho zdravotného stavu.

Odoslanie k špecialistovi

Váš lekár rozhodne, či máte navštíviť endokrinológa, ktorý sa špecializuje na liečbu porúch spojených s nedostatkom rastového hormónu v dospelosti.

Podrobné lekárske vyšetrenie

Špecialista (endokrinológ môže urobiť niekoľko vyšetrení, aby vylúčil alebo potvrdil možnú prítomnosť ochorenia spojeného s nedostatkom rastového hormónu. Odoberie Vám vzorku krvi, je možné že Vám urobí röntgenové vyšetrenie alebo magnetickú rezonanciu.

Diagnóza a liečba

Ak výsledky testov ukážu, že máte ochorenie spojené s nedostatkom rastového hormónu, tak Vám môže endokrinológ predpísať liečbu rastovým hormónom. Podrobnejšie informácie o možnostiach liečby rastovým hormónom, ako aj o rôznych typoch pomôcok na podávanie rastového hormónu nájdete v časti Pomôcky a Liečba na tejto webovej stránke.

hore


Testy

Rast u detí je veľmi citlivým ukazovateľom zdravotného stavu. Poznanie fyziológie rastu a starostlivé sledovanie rastovej krivky dieťaťa často umožňuje včas odhaliť celý rad závažných ochorení ešte pred ich manifestáciou a zmierniť tak ich dopad na vyvijajúci sa organizmus.

Podmienkou dobrého hodnotenia rastu je nutnosť poznať najnovšie rastové normy populácie. Najprínosnejšou podobou rastových noriem sú vo svete aj u nás percentilové rastové grafy, ktoré zaznamenávajú variabilitu rastu pre všetky vekové skupiny oboch pohlaví.

Každému pediatrovi je dostupný a teda mu umožňuje, aby priebežne (graficky) hodnotil základné rastové dáta dieťaťa od narodenia až do jeho osemnástich rokov. Percentilové grafy telesnej výšky sa používajú nielen na aktuálne zhodnotenie rastu dieťaťa (jeho postavenia medzi rovesníkmi), ale aj pre jednoduché stanovenie celkovej výšky dieťaťa podľa svojho rastového dedičného potenciálu. Rastový dedičný potenciál limituje tzv. cieľovú výšku, ktorá sa stanovuje podľa pohlavia dieťaťa a upravenej strednej výšky jeho rodičov. Stanovenie cieľovej výšky dieťaťa:

 • cieľová výška chlapcov
  priemer telesnej výšky otca a matky, u ktorej prirátame 13 cm
 • cieľová výška dievčat
  priemer telesnej výšky matky a otca, u ktorého odrátame 13 cm

Tento stred s rozmedzím 10 cm nad a pod ním určuje pásmo očakávanej telesnej výšky dieťaťa v dospelosti. Rastová odchýlka je prvým príznakom v celom rade vážnych chronických ochorení detského veku a pediater ju musí vedieť oddiferencovať od možnej fyziologickej odchýlky.

Ak dochádza k zmenám rastového tempa (aktuálna výška je v rozpore s cieľovou výškou podľa geneticky predisponovanej výšky rodičov) sú nutné ďalšie vyšetrenia:

 1. Laboratórne vyšetrenia krvi a moču na:
  • vylúčenie chronických zápalových ochorení
  • vylúčenie ochorení obličiek
  • vylúčenie ochorení kostného metabolizmu
  • vylúčenie metabolických ochorení
  • vylúčenie ochorení tráviaceho traktu
  • vylúčenie pľúcnych a srdcových ochorení
 2. Genetické vyšetrenie na:
  • vylúčenie ochorení spôsobených patologickou konfiguráciou chromozómov
 3. Hormonálne vyšetrenie na:
  • vylúčenie poruchy funkcie štítnej žľazy, nadobličiek, hypofýzy, pohlavných orgánov
 4. Vyšetrenie hladiny rastového hormónu
  • Pri podozrení na deficit rastového hormónu - stimulačné testy k definitívnemu overeniu deficitu rastového hormónu
  • Pri potvrdení deficitu rastového hormónu - hľadanie príčiny jeho nedostatočnej tvorby.

Diagnostika poruchy rastu je mnohokrát veľmi zložitá a vyžaduje často multidisciplinárny prístup. Správne a komplexné vyhodnotenie rastových dát, ťažkostí dieťaťa a výsledkov uvedených vyšetrení je už ale v rukách špecialistu – endokrinológa.

hore


SK-SAI-00068