Rastieme

Najčastejšie otázky


Zásady spracovávania osobných údajov a súbory Cookies

Mobilná aplikácia na stiahnutie

Stiahnite si mobilnú aplikáciu a zaznamenávajte si údaje výške a váhe Vášho dieťaťa vo Vašom mobilnom zariadení.

Rastový hormón a spánok

Primeraná dĺžka a kvalita spánku je potrebná pre priaznivý vývoj a rast dieťaťa. Kvalitný spánok a s ním spojená spánková hygiena, sú veľmi dôležitými podmienkami adekvátneho rastu a úspechu liečby rastovým hormónom (RH) u detí. Od druhej polovice 20. storočia je viacerými štúdiami potvrdené zvýšené vylučovanie RH práve počas spania, a to v štádiu, ktorý označujeme ako N-REM (non-rapid eye movement). Toto štádium má 4 stupne, ktorými by mal každý z nás postupne počas spania prechádzať. Po zaspaní dieťa upadá do prvého stupňa, ktorý je veľmi citlivý na sluchové podnety.  Až v hlbokom spánku -  stupeň 3 a 4 - dochádza k zvýšenej sekrécii RH (1).


Fit s rastovým hormónom

Liečba rastovým hormónom

Najčastejšie obavy a otázky rodičov pred začatím liečby rastovým hormónom

Pred liečbou rastovým hormónom sa často stretávame s rôznymi obavami a otázkami rodičov, ktorí sa pýtajú, či liečba nemôže dieťaťu viac uškodiť ako pomôcť. V nasledujúcich riadkoch uvádzame najčastejšie otázky, ktoré si pred rozhodnutím o liečbe rastovým hormónom možno kladiete aj Vy.


Easypod – zariadenie na aplikáciu rastového hormónu