Dôležité súčasti úspešnej liečby rastovým hormónom

Po nastavení na liečbu rastovým hormónom sledujú rodičia, deti a ošetrujúci endokrinológ rastovú rýchlosť, aby posúdili efekt liečby. Podľa odpovede na liečbu – teda rast  po prvom roku pravidelného podávania RH usúdi odborník, či dieťa odpovedá na podávanie rastového hormónu primerane. Ak je odpoveď nedostatočná, pátra po príčinách.

V prvom rade je nevyhnutné pravidelné a správne podávanie lieku. Aplikácia zdravotnou pomôckou „ aplikátorom – perom – elektronickým prístrojom “ môže byť nesprávna z technických dôvodov, preto je nevyhnutné správne zaučenie pacienta, rodiny ( výhodnejšie je viac členov rodiny tak, aby boli zastupiteľní) a možnosť pohotovo konzultovať technické poruchy. Na nesprávne množstvo podaného liečiva nás upozorní jednoduchý výpočet pri výmene náplne – vydelíme obsah náplne v miligramoch dennou dávkou v miligramoch a vyjde nám počet dní za koľko meníme náplň (napríklad 12 mg náplň pri dávke 1 mg denne vydrží 12 dní pri dávke 1,2 mg denne vydrží 10 dní). Zároveň tak máme kontrolu denného podávania. Výhodou je aplikátor, ktorý zaznamenáva podanie elektronicky, tam však musíme dávať pozor na podanie injekcie pred polnocou. Chybná však môže byť aj ihla, či technika podávania. K zníženiu dávky môže prísť aj tak, že po vytiahnutí ihly vyteká väčšie množstvo roztoku z miesta vpichu – neodporúča sa preto tlakom ošetriť miesto po vpichu, ani pichanie do tenkej kožnej riasy, je tiež dôležité dostatočné podržanie ihly v koži, vzhľadom na tenkosť ihly trvá podanie väčšej dávky dlhší čas. Denné podávanie rastového hormónu oproti podávaniu 6 dní v týždni ukázalo pri vyhodnotení stratu asi 1 cm na konečnej výške pacienta. Pravidelnosť liečby je dôležitá, na druhej strane dostanete odporúčania od vášho endokrinológa, kedy rastový hormón nepodať. Týka sa to situácií ako je závažné ochorenie (infekcia s horúčkou nad 39 st. C a vyčerpaním, vážny úraz, operácia, popáleniny) ale aj náhla bolesť končatiny s krívaním a náhla bolesť hlavy. Vtedy je nevyhnutné pri návšteve svojho lekára upozorniť na liečbu RH a informovať ošetrujúceho endokrinológa, ktorý určí ďalší postup. Pozor u pacientov s nedostatočnosťou viacerých hormónov je v takomto prípade nevyhnutné zvýšiť dávku Hydrocortisonu podľa rozpisu od endokrinológa.

Zo strednodobého hľadiska je pri pravidelnom podávaní RH nevyhnutné zabezpečiť dostatočnú a primeranú výživu. Celiakia sa u detí s poruchou rastu vylučuje pred vyšetreniami na rastový hormón. Alergia na lepok sa však môže vyvinúť kedykoľvek počas života človek, častejšie sa vyskytuje u pacientok s Turnerovým syndrómom a jej prepuknutie predstavuje spomalenie rastu napriek liečbe RH. Prvým príznakom poruchy vstrebávania živín môže byť chudokrvnosť. Nízke hladiny železa sami osebe bránia účinku rastového hormónu. Preto je pre dobrý efekt liečby nutné aj riešenie chýbania železa a najmä predchádzaniu tohto stavu. Chudokrvnosť totiž môže vzniknúť aj bez poruchy vstrebávania po dlhšom čase nedostatku železa v strave. Strava je dôležitá pre správny vývoj a rast dieťaťa aj pri podávaní rastového hormónu. Najmä v prvých rokoch liečby sa zvyšujú nároky na jej kvalitu – zloženie – pozor , nemusí to znamenať množstvo stravy a už vôbec nie takzvané „ prázdne „ kalórie vo forme cukru, mastných jedál, fast-food, vyprážaných jedál ale ani neúmerne veľa bielkovín už vôbec nie v práškových formách. Strava má byť pestrá, bohatá na zeleninu, kvalitné mäso – nie údeniny - stačí 3 x týždenne, mliečne výrobky s uprednostnením tvrdého syra, kyslých mliečnych výrobkov pred nadbytkom mlieka. Strukoviny sú dôležitou súčasťou jedálnička, obsahujú okrem rastlinnej bielkoviny aj veľa stopových prvkov. Tieto sú, najmä Zinok, dôležitou súčasťou mechanizmov pôsobenia rastového hormónu ( vlastného aj podávaného v injekcii). Stopové prvky sú zastúpené aj v semenách a jadrách plodov aj v orechoch. Popri mliečnych výrobkoch je výborným zdrojom Kalcia listová zelenina a karfiol a tiež mak. Naopak konzervačné látky a prímesy v hotových potravinách a fast-food obsahujú veľa fosfátov a tie bránia vstrebávaniu kalcia z čreva.

Kalcium a vitamín D sú dôležitým faktorom najmä pre pevnosť rastúcej kosti. Ich potreba stúpa v puberte, ale aj u dieťaťa, ktoré začne výraznejšie rásť kedykoľvek počas života. Pri efekte rastového hormónu na rast dlhých kostí sa preto zvyšuje potreba týchto látok. Vitamín D si dieťa vie počas leta vyrobiť premenou dostupných látok v koži, ale táto musí byť vystavená slnku – v lete do 11 a po 15 h – bez použitia ochranných faktorov. Hladiny vitamínu D v našej zemepisnej šírke klesajú v populácii okolo novembra a preto je vhodná náhrada D vitamínu v preventívnej dávke podľa rýchlosti rastu najmä od novembra do marca.


MUDr. Zuzana Pribilincová, CSc


SK-SAI-00052