Dôležitosť podávania RH pravidelne a dlhodobo

Porucha rastu  v detskom veku  má v súčasnosti riešenie – rastový hormón ( RH) . Čím skôr sa príčina poruchy rastu zistí  a lieči, tým je efekt liečby na konečnú výšku  výrazný. V tomto prípade jednoznačne platí „Čo môžeš urobiť dnes, neodkladaj na zajtra“,   stratené centimetre sa veľmi ťažko dobiehajú.

Naopak včasné začatie liečby rastovým hormónom pomáha dosiahnuť normálnu definitívnu výšku, pričom každý rok liečby pridáva priemerne 2 cm k definitívnej výške. Napríklad, dieťa liečené 3 roky bude mať navyše len 6 cm, zatiaľ čo u dieťaťa liečeného 10 rokov sa pridáva 20 cm k predpovedanej konečnej výške.

Rastový hormón (RH) tvorí podmozgová žľaza hypofýza. Vylučuje sa nárazovo asi 8 až 12 krát v priebehu dňa, najviac však pred polnocou. Vylučovanie rastového hormónu trvá do 30 rokov života a potom jeho produkcia klesá.

Preto u detí, hoci aj s ľahšou formou nedostatku RH dopĺňať, resp. nahrádzať túto látku . Ak sa tak nestane, rast dieťaťa sa spomalí a nedosiahne tak vrodenú výšku od rodičov, alebo bežnú výšku zdravých osôb, s čím súvisia aj problémy s obmedzeným výkonom povolania, či pocit menejcennosti.

V súčasnosti sa u detí RHpoužíva na liečbu nasledovných rastových porúch:

  • ak má dieťa nedostatok vlastného rastového hormóne a nedostatočne rastiete
  • ak má dieťa Turnerov syndróm- ochorenie s poruchou chromozómov
  • ak má dieťa chronickú nedostatočnosť obličiek , ktoré strácajú schopnosť fungovať správne.
  • ak má dieťa Praderov-Williho syndróm – ochorenie s poruchou chromozómov
  • ak sa dieťa narodí ako malé alebo s príliš nízkou pôrodnou hmotnosťou.

RH je rekombinantný ľudský rastový hormón , čo znamená že má rovnakú štruktúru ako prirodzený ľudský rastový hormón, ale vyrába sa umelo , chemicky . Je potrebný pre rast kostí a svalov, podporuje metabolizmus tukov a svalovej hmoty.

Odporúčaná dávka RH závisí od vašej veľkosti, váhy a ochorenia, na ktoré sa liečite. Dávka je individuálne vypočítaná na základe telesnej hmotnosti v kilogramoch (kg) . Dávka sa prepočítava podľa hmotnosti dieťaťa, a tak sa počas liečby prirodzene zvyšuje. RH je určený na podkožné použitie. To znamená, že sa aplikuje krátkym vpichom ihly do tukového tkaniva tesne pod kožu.

Injekcia RH sa podáva každý deň približne v rovnakom čase. Doba pred spaním je najvhodnejšia, pretože sa ľahko pamätá a je tiež prirodzenejšie mať vyššiu hladinu rastového hormónu v organizme v noci. Väčšina detí si podáva injekciu do stehna alebo do svaloviny zadku. Tukové tkanivo v mieste injekcie sa môže zmenšiť, zakaždým je vhodné podať injekciu na iné miesto, aby ste tomu zabránili. To poskytne koži a podkožnému tkanivu dostatok času na zahojenie medzi jednotlivými injekciami.

Liečba trvá do jeho ukončenia a hodnotí sa uzavretím tzv. rastových štrbín okolo 18. roku života. Dĺžka liečby rastovým hormónom je ovplyvnená nástupom a priebehom puberty. Dievčatá prestávajú rásť skôr, zvyčajne 2 roky od nástupu menštruácie sa u nich rast definitívne zastavuje, čo je priemerne okolo 15. roku života. Liečba rastovým hormónom sa ukončuje, ak dieťa rastie pomalšie ako 2 cm za pol roka.

Skúsenosti s niekoľkými desiatimi tisícami detí liečenými rastovým hormónom potvrdzujú, že liečba je bezpečná a dobre sa znáša. Výskyt vedľajších účinkov je veľmi zriedkavý.

Najlepšie je podávať si rastový hormón pravidelne. Ak sa dávka zabudne, alebo vynechá , na nasledujúci deň si treba podať injekciu vo zvyčajnom čase, nie ale dvojnásobnú. Za celý kalendárny rok by nemalo prerušenie liečby prekročiť dva týždne.

Ak dieťa ochorenie , napr. ide o bežné detské ochorenia, prechladnutia, ktoré nie sú sprevádzané vysokou telesnou teplotou, nie je dôvod vynechať bežnú dennú dávku. V deň, keď vplyvom napríklad chrípky, zápalu pľúc alebo inej choroby dosiahne telesná teplota 39°C, odporúčame aplikáciu vynechať, pretože organizmus bojuje s ťažšou chorobou a je oslabený. Ak ide o krátkodobé ľahšie tráviace problémy, v liečbe rastovým hormónom pokračujeme. V prípade, že ide o závažnejší alebo dlhotrvajúci priebeh črevného ochorenia napríklad s odvodnením tela, je vhodnejšie liečbu krátkodobo prerušiť pre celkové oslabenie organizmu.

Aplikovať rastový hormón treba každý deň, to znamená aj na prázdninách. Je treba nosiť rastový hormón so sebou. Počas cesty sa rastový hormón uchováva v chlade, v chladiacej taške. Rastový hormón sa uchováva pri teplote +2 až +8°C a nikdy nesmie zamrznúť!!

Cvičenie a celková zmena životného štýlu je najlepší spôsob na zvýšenie hladiny rastového hormónu. Odporúčajú sa najmä aerobné aktivity, ako plávanie, jazda na bicykli, beh a pod. A veľmi dôležitý je tiež dostatok spánku, keďže sa najviac rastového hormónu uvoľňuje práve v noci.

Produkciu rastového hormónu možno zvýšiť i pridaním živín do zdravej a vyváženej stravy, z ktorej treba vylúčiť sladkosti. Hlavné slovo by mali mať bielkoviny, poskytujúce nevyhnutné aminokyseliny potrebné na tvorbu RH, napr. glutamín dokáže jeho tvorbu stimulovať. Vitamíny skupiny B zasa pomáhajú vyrovnávať hormonálne hladiny a vitamín B3 – niacín, prispieva k uvoľneniu rastového hormónu.

U detí liečených rastovým hormónom môžeme pozorovať aj ďalšie užitočné zmeny. Súčasne s urýchlením rastu sa deťom začne správne tvarovať postava, začnú sa správne vyvíjať svaly, zvyšuje sa chuť do jedla. Zlepšenie rastu a vývoja dieťaťa vedie k zvýšeniu jeho sebavedomia, sebaistoty, k začleneniu do kolektívu.


MUDr. Alena Szokeová


SK-SAI-00054