Rady ako zvládnuť liečbu

Tipy na optimalizáciu liečby

Liečba rastovým hormónom poskytuje vášmu dieťaťu možnosť rásť normálne. Ponúkame vám niekoľko tipov, ako pomôcť dieťaťu čo najviac zoptimalizovať liečbu rastovým hormónom.

Zaveďte si režim

Zaveďte si doma pravidelný režim podávania rastového hormónu, v rovnakom čase každý deň. Najvhodnejší čas je večer pred spaním, pretože prirodzene produkovaný rastový hormón sa vylučuje práve počas spánku. Čas pred spaním je aj ľahko zapamätateľný.

Zapojte dieťa do podávania liečby

Vysvetlite dieťaťu všetko o liečbe rastovým hormónom a postupne ho nechajte prevziať zodpovednosť za podávanie injekcií.

Nevynechávajte dávky

Zabezpečte, aby dostalo vaše dieťa liečbu každý deň. Ak vaše dieťa injekcie vynecháva, liečba nemusí mať optimálny účinok. Ak sa to stane, poraďte sa s lekárom alebo zdravotnou sestrou, čo robiť. Zaškoľte niekoho, kto vás môže pri podávaní rastového hormónu zastúpiť Môže sa stať, že nebudete môcť podať dieťaťu liečbu vy. Je preto dobré, keď zaškolíte niekoho z rodiny alebo inú dospelú osobu, ktorá bude vedieť v prípade potreby podať vášmu dieťaťu rastový hormón.

Snažte sa doma presne merať výšku dieťaťa

Môžete doma sledovať ako napreduje liečba, tak, že budete pravidelne merať výšku vášho dieťaťa. Snažte sa, aby vaše merania boli presné, poproste dieťa, aby:

  1. Si vyzulo topánky a vyzlieklo hrubé oblečenie
  2. Stálo na pevnom, rovnom podklade (nie na koberci), s chrbtom a pätami opretými o rovnú stenu
  3. Pozeralo rovno dopredu s rukami vedľa tela

Pomocou knihy alebo pravítka, ktoré položíte na hlavu dieťaťa, sa pokúste v pravom uhle na stene označiť miesto merania. Odmerajte označené miesto na stene až po podlahu. Liečba rastovým hormónom je postupný proces, preto neočakávajte, že vaše dieťa prudko narastie od posledného merania.

Snažte sa byť povzbudený výsledkom merania, pomôže to aj vášmu dieťaťu mať z liečby rastovým hormónom dobrý pocit.

Starajte sa o váš rastový hormón

Dôležité je uchovávať rastový hormón vždy v čo najlepších podmienkach.

hore


Prečo je také dôležité zotrvať na liečbe

Aby vaše dieťa získalo z liečby rastovým hormónom čo najviac, je potrebné aby dodržiavalo liečbu tak, ako mu predpísal lekár. 

Ako pomôcť dieťaťu zotrvať na liečbe

Liečba rastovým hormónom ponúka dieťaťu možnosť dosiahnuť v dospelosti normálnu výšku. Preto je dôležité presne dodržiavať predpísanú liečbu. To môže znamenať, že vaše dieťa bude pokračovať v liečbe niekoľko rokov. Niekedy to môže byť zložité, ale pokúsime sa vám ponúknuť niekoľko rád, ako pomôcť dieťaťu zotrvať na liečbe.

Vysvetlite vášmu dieťaťu ako a prečo človek rastie

Na tejto webovej stránke sa môžete dozvedieť viac o ochoreniach spojených s nedostatkom rastového hormónu u detí, ako aj o možnostiach liečby rastovým hormónom.

Zaznamenávajte si rast vášho dieťaťa

Zaznamenávajte si prírastok výšky dieťaťa do tabuľky pravidelne každý mesiac. Ku každému meraniu si zapíšte dátum a spolu sledujte ako napreduje vaše dieťa v raste počas liečby.  

Vyberte si pohodlnú liečbu

Na podávanie rastového hormónu existuje niekoľko pomôcok, z ktorých si môžete vybrať. Pri výbere najvhodnejšej pomôcky pre vaše dieťa sa poraďte s vašim lekárom.

Zodpovednosť za liečbu rozdeľte medzi vás aj vaše dieťa

Staršie dieťa si určite bude chcieť podávať liečbu samé. Zo začiatku dohliadajte na dieťa, kým sa naučí podávať si rastový hormón celkom samostatne.

Otázky, ktoré sa môžete opýtať vášho lekára

Táto webová stránka poskytuje len všeobecné informácie o liečbe ochorení spojených s nedostatkom rastového hormónu a spôsoboch ich liečby prostredníctvom rastového hormónu. Podrobnejšie informácie vám môže poskytnúť váš lekár.

hore


SK-SAI-00070