Easypod – zariadenie na aplikáciu rastového hormónu

Injekčná forma liečby môže spôsobiť strach z ihly a následné vyhýbanie sa aplikácii lieku. Na prekonanie strachu a uľahčenie aplikácie sa preto používajú rôzne aplikátory – autoinjektory.

Easypod® je elektromechanický autoinjektor na podávanie vopred nastavených dávok rastového hormónu, ktorý sa používa na liečbu jeho deficitu v detstve alebo dospelosti. Rastový hormón sa podáva injekčne tesne pod kožu. Nemožno ho užívať ako tablety, keďže podlieha rozkladu v žalúdku žaludočnými kyselinami.

Zariadenie easypod® pomáha znižovať úzkosť spojenú s aplikáciou lieku ihlou. Pacient vkladá ihlu v nepriehľadnom obale a pri aplikácii len jemne priloží autoinjektor k pokožke, pričom ihlu nevidí.  Pri podaní nie je potrebné kožu stláčať ani tvoriť kožnú riasu. Po prednastavení dávky sa liek pri každom podaní dávkuje automaticky a tak aplikáciu zvládne aj samotné staršie dieťa či teenager. Easypod®  ponúka rodičom pohodlnejšiu liečbu pre ich deti ale zároveň aj kontrolu podania správnej dávky či dodržiavania liečebného režimu. Zdravotné sestry hodnotili systém easypod® ako ľahko použiteľný a ľahko naučiteľný. Pacienti tiež uvádzajú vysokú mieru spokojnosti . Pri prieskume spokojnosti, väčšina používateľov, opýtaných,vyjadrila želanie pokračovať v používaní systému.

Kľúčové vlastnosti systému zahŕňajú:

  1. Prispôsobiteľné nastavenia injekcie, ktoré umožňujú pacientovi upraviť rýchlosť ihly a injekcie, čas injekcie a hĺbku injekcie, aby sa minimalizovalo akékoľvek nepohodlie. Taktiež znižuje riziko poranenia injekčnou ihlou.
  2. Funkcia automatickej histórie, ktorá umožňuje pacientom prezerať si svoje záznamy o dávkovaní, čo im v konečnom dôsledku pomáha dodržiavať odporúčaný rozvrh liečby. Vnútorná pamäť dokáže uchovávať údaje o injekcii najmenej 3 roky (dátum, čas a množstvo).
  3. Zahŕňa viacero možností zobrazenia údajov na obrazovke s možnosťou tlače, ktoré uľahčujú komunikáciu medzi pacientmi a ošetrujúcim lekárom.
  4. EasypodTM Connect je voliteľné softvérové príslušenstvo, ktoré uľahčuje monitorovanie  dodržiavania liečby a umožňuje prepojenie zariadení easypodTM s online databázou. Medzi hlavné výhody technológie easypodTM Connect patrí:
    • Bezdrôtový prenos údajov o injekcii medzi zariadeniami easypodTM a online databázou, ktorá v prípade potreby umožňuje vzdialené monitorovanie dodržiavania liečebného režimu a včasné upozornenie.
    • Možnosť odosielať pripomienkové správy o liečbe prostredníctvom SMS alebo e-mailu, čo zjednodušuje komunikáciu s pacientmi.

doc. MUDr. Martin Kužma, PhD.,
Endokrinologická ambulancia II,
Univerzitná nemocnica Bratislava


SK-SAI-00055