Liečba u dospelých

Ak vám v dospelosti diagnostikovali nedostatok rastového hormónu, váš lekár vám pravdepodobne predpíše liečbu rastovým hormónom. Rastový hormón, ktorý sa na liečbu používa, je identický s prirodzene produkovaným rastovým hormónom. Táto liečba vám pomôže upraviť nedostatok rastového hormónu ako aj komplikácie s tým spojené.

Zlepšenie stavu budete pri liečbe rastovým hormónom pociťovať až po určitom čase. Na základe výsledkov štúdií je dokázané, že priaznivé účinky liečby pretrvávajú počas užívania terapie rastovým hormónom.

Na začiatku liečby bude pravdepodobne dávka rastového hormónu nízka. Postupne lekár na základe vyšetrení môže dávku upraviť presne podľa potreby25,26. Pri zvyšovaní dávky je potrebné mať na mysli:

  • Dospelí s nedostatkom rastového hormónu potrebujú menej rastového hormónu ako deti s nedostatkom rastového hormónu Citlivosť na rastový hormón môže stúpať s vekom a je u jednotlivých pacientov rôzna 25 Muži môžu byť citlivejší na rastový hormón ako ženy
  • Podávanie rastového hormónu Rovnako ako u detí sa rastový hormón podáva injekčne pod kožu – teda subkutánne. Najčastejšie sa odporúča podávať rastový hormón večer pred spaním, aby sa čo najviac napodobnilo prirodzené vylučovanie hormónu v organizme.

Podávať injekciu si môžete sami, existuje niekoľko typov pomôcok na podávanie rastového hormónu. Lekár vám poradí, ktorá z pomôcok je pre vás najvhodnejšia. Spoločnosť Merck Serono ponúka viacero typov pomôcok na podávanie rastového hormónu: one.click™, cool.click™ a easypod™.

Sledovanie liečby

Počas liečby budete pravidelne sledovaný endokrinológom – lekárom, ktorý sa špecializuje na hormonálne poruchy. Endokrinológ rozhodne o počte kontrol, ktoré budú pre vás potrebné. Na začiatku liečby budete pravdepodobne sledovaný častejšie. Po presnom stanovení pre vás najvhodnejšej dávky rastového hormónu sa kontroly pravdepodobne znížia na jednu za pol roka.

Na pravidelných kontrolách u endokrinológa vám zmerajú krvný tlak a pulz, opýtajú sa bežné otázky týkajúce sa vášho zdravotného stavu, dostatku energie, nálady, spokojnosti s výzorom, telesnej teplote a úrovni sústredenia. Endokrinológ môže odporučiť krvné testy. Na základe vyšetrení môže rozhodnúť o úprave dávky rastového hormónu, ako aj o dĺžke liečby25.

Nežiaduce účinky

Liečba rastovým hormónom je bezpečná, ak sa správne podáva.

Mnohé z vedľajších účinkov sa vyskytujú z dôvodu predávkovania. Vedľajšie účinky sú zvyčajne mierneho charakteru a vymiznú, ako si postupne budete na liečbu zvykať. Ak by príznaky neustupovali, lekár vám pravdepodobne odporučí zníženie dávky rastového hormónu, čo zmierni príznaky.

Konzultujte so svojim lekárom, ak spozorujete čokoľvek z uvedeného:

  • Bolestivé začervenanie a svrbenie v mieste podania injekcie
  • Nevysvetliteľné krívanie a bolesti v bedrách alebo kolenách  
  • Opuchy, bolesti svalov, bolesti kĺbov a ťažkosti s kĺbami  
  • Pretrvávajúce pocity pálenia, pichania, bolesti a/alebo znecitlivenia v ruke (to môže súvisieť so symptómom karpálneho tunela)
  • Silné a pretrvávajúce bolesti hlavy s pocitom na vracanie, vracaním alebo poruchami zraku   

V zriedkavých prípadoch sa môžu pri liečbe rastovým hormónom u pacienta vytvoriť protilátky. Zvyčajne to nebýva spojené s výskytom nežiaducich účinkov ani neovplyvňuje rast.

Liečba rastovým hormónom môže znižovať hladiny hormónov štítnej žľazy. Lekár obvykle testuje hladiny týchto hormónov a v prípade potreby podá potrebnú liečbu.


SK-SAI-00069