Poruchy rastu

Čo je nedostatok rastového hormónu u detí ?

Rast vášho dieťaťa z dojčaťa až po dospelú osobu je komplexný proces. Správna výživa, cvičenie aj oddych, to všetko je veľmi dôležité pre zdravý rast vášho dieťaťa. Vo vnútri organizmu je rast regulovaný množstvom chemických látok, nazývaných hormóny. Hlavným hormónom zodpovedným za rast je rastový hormón.

O nedostatku rastového hormónu u detí hovoríme vtedy, ak si organizmus dieťaťa netvorí dostatok rastového hormónu potrebného na optimálny rast. Tento nedostatok môže byť úplný (netvorí sa žiaden rastový hormón) alebo len čiastočný (tvoria sa malé množtvá rastového hormónu, avšak nepostačujú na optimálny rast).

Prečo vzniká nedostatok rastového hormónu u detí?

Existuje niekoľko dôvodov, prečo môže mať dieťa nedostatok rastového hormónu. Problém môže byť na troch miestach tela:

 • Hypofýza môže mať zníženú schopnosť tvoriť rastový hormón, z dôvodu poškodenia alebo ochorenia.
 • Hypotalamus môže tvoriť málo látky, ktorá podporuje tvorbu rastového hormónu, ktorá je dôležitá pre vyslanie signálu hypofýze, aby tvorila rastový hormón.
 • Tkanivá nereagujú na rastový hormón, aj napriek tomu, že ho hypofýza tvorí dostatok.

Čo zapríčiňuje nedostatok rastového hormónu u detí?

Existuje niekoľko príčin nedostatku rastového hormónu u detí. Vaše dieťa môže mať túto poruchu vrodenú (už sa s nedostatkom rastového hormónu narodilo) alebo nedostatok rastového hormónu vznikol po pôrode (získaný nedostatok rastového hormónu).

 • Vrodený nedostatok rastového hormónu je obvykle spôsobený genetickou poruchou, ktorá ovplyvňuje funkciu alebo štruktúru hypofýzy alebo hypotalalmu počas vnútromaternicového vývoja.
 • Získaný nedostatok rastového hormónu je spôsobený poškodením hypofýzy, hypotalamu alebo oboch. Existuje niekoľko príčin vzniku poškodenia, vrátane nádorov, ťažkých poškodení hlavy alebo infekcie (ako meningitída a encefalitída), ožiarenie hlavy alebo operácia.
 • Idiopatický nedostatok rastového hormónu označuje nedostatok rastového hormónu, ktorého príčinu nevieme indentifikovať. Typy nedostatku rastového hormónu

hore


Čo sú ochorenia spojené s nedostatkom rastového hormónu?

Jednou z najčastejších príčin porúch rastu a vývinu je nedostatok látky, potrebnej na kontrolu rastu. Táto látka sa nazýva rastový hormón (môžete sa stretnúť aj so skratkou RH). V období, keď sme dojčatami, deťmi, či dospievajúcimi v období puberty, spoliehame sa na tento hormón, ktorý nám pomáha rásť do výšky a aj do sily. Dokonca aj keď sme už dospelí a nerastieme do výšky, rastový hormón je pre nás stále dôležitý, keďže riadi mnohé iné funkcie v organizme.

Čo spôsobuje poruchy rastu?

Existuje množstvo faktorov, ktoré môžu spôsobiť zaostávanie v raste. Niektoré z nich môžu byť prechodné a samé ustúpia. Iné je potrebné liečiť, aby sa zabránilo ich vplyvu na rast.

Sú to napríklad problémy:

 • začínajúce už pred pôrodom, ako genetické poruchy, problémy zjavné už pri pôrode, ako deti malé na svoj gestačný vek,
 • iné poruchy ako napríklad nedostatok rastového hormónu,
 • celkové ochorenia (napr. ochorenie obličiek, srdca, výživové problémy)
 • a niektoré typy liečby.

Na to, aby lekár zistil príčiny zaostávania rastu vášho dieťaťa, bude musieť spraviť niektoré vyšetrenia. To pomôže určiť najvhodnejší typ liečby pre vaše dieťa. V niektorých prípadoch môže byť účinnou liečbou podávanie rastového hormónu, ktoré pomôže vášmu dieťaťu narásť do normálnej výšky.

Aká je úloha rastového hormónu pri poruchách rastu?

Rastový hormón je hormón, ktorý riadi rast tela. Množstvo rastového hormónu v tele závisí od dvoch štruktúr v mozgu človeka:

 • hypofýza (podmozgová žľaza)
 • a hypotalamus (malé teliesko v tvare šišky, prepojené s hypofýzou).

Obidve sa nachádzajú na spodnej časti mozgu. Poškodenie jednej z týchto dvoch štruktúr genetickou poruchou, zranením, nádorom alebo infekciou, môže viesť k nedostatku rastového hormónu a spomalenému rastu. Jednou z úloh rastového hormónu je vysielať signály ostatným častiam tela, ktoré sa zúčastňujú na raste.

Prečo je dôležité obrátiť sa čo najskôr na detského endokrinológa?

Detský endokrinológ je špecialista na detské hormonálne poruchy, takže bude presne vedieť, ktoré testy je potrebné urobiť na určenie príčiny pomalého rastu vášho dieťaťa a zároveň navrhne liečbu, ak bude potrebná. Včasná liečba je dôležitá, pretože liečba rastovým hormónom je najúčinnejšia, ak sa začne, čo najskôr.

hore


Čo je potrebné spraviť, aby dieťa dostalo adekvátnu liečbu

Ak máte obavy ohľadom rastu vášho dieťaťa, je na vás, aby ste vyhľadali lekársku pomoc.

 1. Rozpoznajte príznaky
  Mali by ste aktívne sledovať rast vášho dieťaťa a v prípade akýchkoľvek obáv alebo otázok sa obrátiť na lekára.
 2. Vyhľadajte lekársku pomoc
  Povedzte vášmu lekárovi o tom, že máte obavy, čo sa týka rastu vášho dieťaťa
 3. Sledovanie
  Lekár vášho dieťaťa vám položí niekoľko otázok o zdraví vášho syna/ vašej dcéry a niekoľko mesiacov môže sledovať rast vášho dieťaťa, aby sa potvrdilo, prípadne vyvrátilo vaše podozrenie.
 4. Odoslanie špecialistovi
  Váš lekár rozhodne, či vaše dieťa má navštíviť detského endokrinológa, ktorý sa špecializuje na liečbu porúch rastu.
 5. Podrobné lekárske vyšetrenie
  Špecialista (detský endokrinológ) môže urobiť niekoľko vyšetrení, aby určil príčinu poruchy rastu vášho dieťaťa. Odoberie mu vzorku krvi, je možné že mu urobí röntgenové vyšetrenie alebo magnetickú rezonanciu.
 6. Diagnóza a liečba
  Ak výsledky testov ukážu, že príčinou zaostávania rastu vášho dieťaťa je nedostatok rastového hormónu, detský endokrinológ mu môže predpísať liečbu rastovým hormónom.

Podrobnejšie informácie o možnostiach liečby rastovým hormónom, ako aj o rôznych typoch pomôcok na podávanie rastového hormónu nájdete v časti liečba na tejto webovej stránke.

hore


Typy porúch rastu

Ako deti potrebujeme rastový hormón, aby sme narástli zdraví a silní, ale aj pre dospelých, keď už nerastieme, má rastový hormón v tele množstvo dôležitých úloh. Preto sa ochorenia súvisiace s nedostatkom rastového hormónu týkajú detí aj dospelých. Na nasledujúcich stránkach sa dozviete o rôznych ochoreniach súvisiacich s nedostatkom rastového hormónu aj o tom, čo znamenajú pre vaše dieťa.

Hypopituitárny nanizmus (nedostatok rastového hormónu u detí)

Rastový hormón je základnou látkou v tele, zodpovednou za rast. Kým je dieťa malé, je veľmi dôležité, aby malo dostatočné množstvo rastového hormónu. Rastový hormón zabezpečuje rast vášho dieťaťa do optimálnej výšky. Ak vaše dieťa nemá dostatok rastového hormónu, rastie pomalšie a nedosiahne výšku, ktorú by inak malo v dospelosti.

Rast vášho dieťaťa z dojčaťa až po dospelú osobu je komplexný proces. Správna výživa, cvičenie aj oddych, to všetko je veľmi dôležité pre zdravý rast vášho dieťaťa. Vo vnútri organizmu je rast regulovaný množstvom chemických látok, nazývaných hormóny. Hlavným hormónom zodpovedným za rast je rastový hormón.

O nedostatku rastového hormónu u detí hovoríme vtedy, ak si organizmus dieťaťa netvorí dostatok rastového hormónu potrebného na optimálny rast. Tento nedostatok môže byť úplný (netvorí sa žiaden rastový hormón) alebo len čiastočný (tvoria sa malé množstvá rastového hormónu, ktoré nie sú postačujúce pre optimálny rast).

Prečo vzniká nedostatok rastového hormónu u detí?

Existuje niekoľko príčin nedostatku rastového hormónu u detí. Vaše dieťa môže mať túto poruchu vrodenú (už sa s nedostatkom rastového hormónu narodilo) alebo nedostatok rastového hormónu vznikol po pôrode (získaný nedostatok rastového hormónu).

 • Vrodený nedostatok rastového hormónu je obvykle spôsobený genetickou poruchou, ktorá ovplyvňuje funkciu alebo štruktúru hypofýzy alebo hypotalamu
 • Získaný nedostatok rastového hormónu je spôsobený poškodením hypofýzy, hypotalamu alebo oboch. Existuje niekoľko príčin vzniku poškodenia, vrátane úrazov, nádorov, alebo infekcií (ako meningitída a encefalitída).
 • Idiopatický nedostatok rastového hormónu označuje nedostatok rastového hormónu, ktorého príčinu nevieme indentifikovať.

Nedostatok rastového hormónu je možné liečiť podávaním rastového hormónu. Liečba rastovým hormónom poskytuje správne množstvo rastového hormónu, presne také, aké telo vášho dieťaťa potrebuje. Je dôležité, aby bolo dieťa diagnostikované a liečené čo najskôr. Včasná liečba rastovým hormónom priaznivo ovplyvňuje rast, a tým aj cieľovú výšku v dospelosti, ale i celkový zdravotný stav. Rastový hormón ovplyvňuje stavbu kosti, svalstva a taktiež zasahuje do metabolizmu cukrov, tukov a bielkovín.

Deti s poruchou rastu, narodené ako SGA

Termín SGA (dieťa malé na svoj gestačný vek) označuje dieťa, ktorého pôrodná hmotnosť alebo dĺžka je menšia ako je norma pre daný týždeň tehotnosti (gestačný vek). Tieto deti môžu dobehnúť rast v prvých rokoch života. Ak dieťa nedobehne rast v prvých 4 rokoch je vhodné myslieť na možnosť pretrvávania rastového deficitu, u ktorého liečba rastovým hormónom napomáha dosiahnutiu normálnej výšky v dospelosti.

Rastový hormón je základnou látkou v tele, zodpovednou za rast. Kým je dieťa malé, je veľmi dôležité, aby malo dostatočné množstvo rastového hormónu. Rastový hormón zabezpečuje rast vášho dieťaťa do optimálnej výšky. Ak vaše dieťa nemá dostatok rastového hormónu, rastie pomalšie a nedosiahne výšku, ktorú by inak malo v dospelosti.

Rast vášho dieťaťa z dojčaťa až po dospelú osobu je komplexný proces. Správna výživa, cvičenie aj oddych, to všetko je veľmi dôležité pre zdravý rast vášho dieťaťa. Vo vnútri organizmu je rast regulovaný množstvom chemických látok, nazývaných hormóny. Hlavným hormónom zodpovedným za rast je rastový hormón.

O nedostatku rastového hormónu u detí hovoríme vtedy, ak si organizmus dieťaťa netvorí dostatok rastového hormónu potrebného na optimálny rast. Tento nedostatok môže byť úplný (netvorí sa žiaden rastový hormón) alebo len čiastočný (tvoria sa malé množstvá rastového hormónu, ktoré nie sú postačujúce pre optimálny rast).

hore


Čo znamená, ak je dieťa malé na svoj gestačný vek?

Po počatí plod rastie a vyvýja sa v maternici až do porôdu. Počet týždňov, ktoré dieťa strávi v maternici pred narodením sa nazýva gestačný vek dieťaťa. Ak sa vaše dieťa narodí menšie ako by malo byť na svoj gestačný vek, môže byť posudzované, ako malé na svoj gestačný vek. Pri posudzovaní sa hodnotí výška alebo telesná hmotnosť, prípadne oboje.

Pri narodení sa meria výška a hmotnosť dieťaťa a porovnáva sa s priemernou pôrodnou hmotnosťou a dĺžkou ostatných novorodencov. Dieťa sa považuje za malé na svoj gestačný vek, ak je ľahšie alebo menšie ako 95% novorodencov. Presná definícia pojmu – dieťa malé na svoj gestačný vek sa môže medzi jednotlivými krajinami líšiť. V niektorých krajinách sem zaraďujú deti s hmotnosťou pri pôrode 2500 g alebo menej.  

Ako vyzerajú deti malé na svoj gestačný vek?

Vaše dieťa, narodené malé na svoj gestačný vek bude vyzerať menšie ako ostatné deti rovnakého gestačného veku. Bude mať pravdepodobne tenšie ramená a nohy, inak však bude vyzerať zdravo. Vaše dieťa, narodené malé na svoj gestačný vek má však šancu dosiahnuť optimálnu výšku v dospelosti, ak sa včas začne liečiť rastovým hormónom.

Čo môže byť príčinou toho, že je dieťa malé na svoj gestačný vek?

Existuje niekoľko príčin prečo sa vaše dieťa narodilo malé na svoj gestačný vek. Pravdepodobne bolo príčinou obmedzenie rastu dieťaťa v maternici. Váš lekár môže tento problém nazvať aj "vnútromaternicová retardácia rastu" (spomalenie rastu dieťaťa v maternici).

Existujú štyri základné skupiny faktorov, ktoré môžu spôsobiť spomalenie rastu dieťaťa v maternici a následne to, že sa dieťa narodí malé na svoj gestačný vek. Faktory sú rozdelené do skupín, podľa toho,

 • či priamo oplyvnili dieťa pred narodením (fetálne faktory)
 • alebo nepriamo (placentárne faktory, faktory matky, demografické faktory, ktoré opvlyvnili matku alebo placentu).

Typy faktorov, zapríčiňujúce, že sa dieťa narodí malé na svoj gestačný vek:

Aké môžu byť následky, ak sa dieťa narodí malé na svoj gestačný vek?

Je dôležité si zapamätať, že včasná diagnóza a liečba sú pre dieťa narodené malé na svoj vek veľmi dôležité. Ak tieto deti nie sú liečené, zostanú malé nielen v detstve, ale pravdepodobne aj v dospelosti. Dieťa narodené malé na svoj vek môže mať problémy nielen s výškou. Byť nižší môže spôsobiť vášmu dieťaťu emočné a sociálne problémy, hlavne v spoločnosti, kde je výška človeka veľmi dôležitá.  

Psychologická záťaž

Na základe výsledkov štúdií je známe, že deti narodené malé na svoj gestačný vek môžu mať ťažkosti s učením, v porovnaní s ostatnými deťmi. V škole to môže znamenať horšie známky, prípadne ťažkosti nadviazať kamarátstvo.

Deti, ktoré dobehnú svoj pomalší rast majú nižšie riziko takýchto problémov. Práve z tohto dôvodu je liečba rastovým hormónom nápomocná pre deti malé na svoj gestačný vek. Nielen že vaše dieťa dobehne rast a nadobude optimálnu výšku, ale zlepší sa aj jeho intelektuálny a psychologický rozvoj. Vaše dieťa sa bude cítiť šťastnejšie a príjemnejšie v spoločnosti, v rodine aj s priateľmi.

Fyzická záťaž

Dieťa narodené malé na svoj gestačný vek má v dospelosti vyššie riziko vzniku metabolického syndrómu. Metabolický syndróm znamená súbor viacerých ochorení, ako ochorenia srdca, mozgová príhoda, vysoký krvný tlak a cukrovka. Hoci tieto ochorenia postihujú rôzne časti tela, všetky patria k tzv. metabolickým poruchám. Ak sa tuky a cukry nevyužívajú v organizme správne, môžu sa hromadiť a spôsobovať problémy. Dospelí, ktorí sa narodili ako deti malé na svoj gestačný vek nemusia mať dostatok rastového hormónu, ktorý pomáha spracovávať tuky a cukry v tele.

hore


Aké sú následky porúch rastu u detí?

Akým spôsobom ovplyvňuje deficit rastového hormónu rast?

Ak nedostatok rastového hormónu u vášho dieťaťa nie je liečený včas, môže u neho vzniknúť:

 • Nedostatočná výška
 • Pomalý rast kostí do dĺžky
 • Pomalá rýchlosť rastu
 • Detský výraz tváre
 • Zvýšené množstvo tuku, prevažne okolo brucha

Prečo rastový hormón ovplyvňuje rast?

U zdravých detí stimuluje rastový hormón rast tela. Nedostatok rastového hormónu má vplyv na základné látky v tele potrebné pre rast:

 • Bielkoviny, stavebné látky svalov
  Bez dostatku rastového hormónu, telo nemôže vytvoriť dostatok bielkovín potrebných na tvorbu svalov. Preto môže byť vaše dieťa s poruchou rastového hormónu slabé, menej behá, nezúčastňuje sa športových aktivít ako iné deti.
 • Telesný tuk, energia pre tkanivá
  Rastový hormón je potrebný na premenu tuku do takej formy, ktorá sa môže využiť ako energia na rast. Keďže vaše dieťa nespaľuje tuky správne, bude mať tendenciu priberať viac a ľahšie ako iné deti.
 • Hormóny, stimulátory rastu kostí
  Rastový hormón stimuluje telo, aby tvorilo ďalšie hormóny. Jedným z týchto hormónov je inzulínu-podobný rastový faktor-1 (IGF-1) ktorý je veľmi dôležitý práve pre rast kostí. Nedostatok IGF-1 na stimuláciu rastu kostí je dôvodom nižšieho vzrastu detí s nedostatkom rastového hormónu.
 • Signály pre celé telo
  Rastový hormón sa prenáša krvou do celého tela a účinkuje ako signál pre iné časti tela, ktoré sa zúčastňujú na raste.

Viac podrobností o liečbe a výsledkoch liečby rastovým hormónom sa dočítate v časti liečba.

hore


Nedostatok rastového hormónu v dospelosti

Nedostatok rastového hormónu sa nemusí týkať výlučne detí – môže to byť významný problém aj pre dospelých. Naše telo pokračuje v tvorbe rastového hormónu aj v dospelosti. Na rastový hormón sa spoliehame pri mnohých procesoch, ako je metabolizmus alebo udržanie pevnosti kostí.

Úloha rastového hormónu v dospelosti

Po skončení puberty, keď sme prestali rásť, naše telo stále produkuje rastový hormón, i keď v menších množstvách. Hoci v dospelosti už do výšky nerastieme, rastový hormón potrebuje naše telo stále. Úloha rastového hormónu sa počas nášho života mení, zohráva dôležitý význam pri regulácii metabolizmu a zloženia našich tkanív, ako sú svaly, tuk a kosti. Rastový hormón má tiež pozitívny účinok na pocit pohody, čo je veľmi dôležité pre zachovanie kvality života.

Čo je nedostatok rastového hormónu v dospelosti?

Nedostatok rastového hormónu v dospelosti Množstvo rastového hormónu v tele závisí od dvoch štruktúr v mozgu človeka: hypofýza (podmozgová žľaza) a hypotalamus (malé teliesko v tvare šišky, prepojené s hypofýzou). Obidve sa nachádzajú na spodnej časti mozgu. Poškodenie jednej z týchto dvoch štruktúr napr. zranením, nádorom alebo infekciou, môže viesť k nedostatku rastového hormónu.

Existujú dva základné typy nedostatku rastového hormónu v dospelosti:

 1. Pretrvávajúci nedostatok rastového hormónu z detstva
 2. Získaný nedostatok rastového hormónu v dospelosti nastane, ak sa vaša hypofýza alebo hypotalamus (alebo obidva) poškodia v dospelosti, čím sa naruší tvorba a vylučovanie rastového hormónu.


Ako sa diagnostikuje nedostatok rastového hormónu v dospelosti?

Sledujte príznaky Pri nedostatku rastového hormónu sa môžu objaviť viaceré príznaky:

 • Zvýšenie množstva tuku v oblasti pása (centrálna obezita)
 • Pokles svalovej hmoty a sily
 • Slabosť a časté vyčerpanie
 • Depresia, úzkosť a pocit sociálnej izolácie

Zaznamenávajte si svoju doterajšiu liečbu a ochorenia

Lekár sa vás bude pýtať na vaše predchádzajúce ochorenia a liečbu. To môže pomôcť stanoviť riziko nedostatku rastového hormónu v dospelosti. Faktory, ktoré zvyšujú riziko vzniku nedostatku rastového hormónu v dospelosti sú napríklad nedostatok rastového hormónu v detstve, radiačná liečba, problémy s hypofýzou alebo ťažký úraz hlavy.

Vyhľadajte lekársku pomoc

Povedzte vášmu lekárovi o tom, že máte obavy ohľadne vášho zdravotného stavu.

Odoslanie k špecialistovi Váš lekár rozhodne, či máte navštíviť endokrinológa, ktorý sa špecializuje na liečbu porúch spojených s nedostatkom rastového hormónu v dospelosti.

Podrobné lekárske vyšetrenie

Špecialista (endokrinológ môže urobiť niekoľko vyšetrení, aby vylúčil alebo potvrdil možnú prítomnosť ochorenia spojeného s nedostatkom rastového hormónu. Odoberie Vám vzorku krvi, je možné že Vám urobí röntgenové vyšetrenie alebo magnetickú rezonanciu.

Diagnóza a liečba

Ak výsledky testov ukážu, že máte ochorenie spojené s nedostatkom rastového hormónu, tak Vám môže endokrinológ predpísať liečbu rastovým hormónom. Podrobnejšie informácie o možnostiach liečby rastovým hormónom, ako aj o rôznych typoch pomôcok na podávanie rastového hormónu nájdete v časti Pomôcky a Liečba na tejto webovej stránke.

Aké sú následky nedostatku rastového hormónu v dospelosti?

Rastový hormón u dospelých je zahrnutý do mnohých dôležitých procesov, ako je metabolizmus, či udržiavanie svalov a kostí v dobrom stave. Nedostatok tohto hormónu môže mať viacero následkov. Mnohé z nich je možné upraviť podávaním rastového hormónu.

Patria sem napríklad:

 • Zvýšenie množstva tuku hlavne v oblasti brucha
 • Porucha metabolizmu tukov “zlý cholesterol” (cholesterol s lipoproteínmi s nízkou hustotou) stúpa, čo môže ohroziť cievy a srdce aterosklerózou
 • Svalová slabosť a pokles fyzickej výkonnosti: rastový hormón sa podieľa na zvyšovaní svalovej sily
 • Oslabené kosti: rastový hormón je dôležitý na zachovanie hustoty a pevnosti kostí, takže pri jeho nedostatku môže byť zvýšené riziko osteoporózy a zlomenín.

Nedostatok rastového hormónu môže mať aj psychologické dôsledky. Patria sem napríklad:

 • Emočná nestabilita
 • Sociálna izolácia
 • Depresia
 • Znížená fyzická aktivita

Podrobnejšie informácie o možnostiach liečby rastovým hormónom, ako aj o rôznych typoch pomôcok na podávanie rastového hormónu nájdete v časti Pomôcky a Liečba na tejto webovej stránke.

hore


SK-SAI-00066Rast u detí s chronickým ochorením obličiek

Ako fungujú obličky?

Oblička je párový orgán fazuľového tvaru, umiestnený po oboch stranách driekovej chrbtice na zadnej strane brušnej dutiny. Obličky pôsobia ako filter pretekajúcej krvi – odstraňujú odpadové produkty metabolizmu, regulujú množstvo vody a soli v organizme, zúčastňujú sa na regulácii krvného tlaku, krvotvorby a udržaní správneho ph krvi (acidobázická rovnováha). Denné množstvo glomerulárneho filtrátu predstavuje okolo 170 litrov, z ktorého sa vytvorí 1.5 l definitívneho moču.  Obličky prispievajú k celkovej stabilite a rovnováhe nášho organizmu.

Čo je porucha rastu u detí s chronickým ochorením obličiek?

Porucha rastu je častou sprievodnou komplikáciou chronického ochorenia obličiek (CKD – chronic kidney disease). Deti s poruchou rastu majú významne nižšiu telesnú výšku ako ich rovesníci. Obličky majú  dôležitú úlohu pri telesnom raste dieťaťa a preto pri ich  poškodení sa  telesný rast môže spomaliť.

Ako častá je porucha rastu u detí s CKD?

Porucha rastu u detí s CKD sa vyskytuje často.  Až jedna tretina všetkých detí so stredne ťažkým až ťažkým stupňom CKD má výšku pod tzv. tretím percentilom, čo znamená, že sú nižšie ako 97 % ich rovesníkov.   Vo všeobecnosti platí, že čím viac je poškodená  činnosť obličiek a dieťa je mladšie, tým viac zaostáva  telesný rast.  Až 40%  detí, ktoré sú na dialýze alebo čakajú na transplantáciu obličky majú nižšiu konečnú výšku v dospelosti.

Ktoré deti s CKD majú väčšiu pravdepodobnosť poruchy rastu?

Najviac sú ohrozené malé deti, u ktorý sa chronická choroba obličiek diagnostikovala už  v batolivom či predškolskom veku.  Malé deti s CKD majú aj výraznejšie odchýlky v rastovej krivke ako staršie deti s CKD, pričom riziko stúpa úmerne s  poklesom funkcie obličiek.

Aké sú komplikácie nízkeho rastu u detí s CKD?

Zaostávanie v raste  môže prispievať k nízkemu sebavedomiu detí, k problémom so správaním a učením.  „Trpasličí“  rast často sprevádza oneskorená puberta, ktorá ešte viac spomalí rastové tempo.

Čo spôsobuje poruchu rastu u detí s CKD?

Na oneskorenom raste detí s CKD sa podieľajú mnohé faktory ako je:

 • nechutenstvo, ktorým trpia deti so zlyhaním obličiek. Dlhodobo nízky kalorický príjem  a nedostatok základných živín, vitamínov či stopových nutrientov vedie najmä  u malých detí k chronickej poruche výžive.
 • obličky plnia dôležitú úlohu pri regulácii metabolizmu vápnika a fosforu v krvi. Pri poškodení obličiek sa ich rovnováha naruší,  koncentrácia vápnika klesá a fosfor stúpa, rozvíja sa hypovitaminóza D (nedostatok vitamínu D) a kostná choroba, oslabuje sa štruktúra kostí, spomaľuje sa tvorba kostnej hmoty  ako aj telesný rast.
 • metabolická acidóza(„prekyslenie organizmu“) vzniká v dôsledku nedostatočnej schopnosti obličiek vylúčiť z tela  kyslé splodiny metabolizmu. Chronická metabolická acidóza významne prispieva k „odvápneniu“ kostry a bráni normálnemu  rastu dlhých kostí.
 • nerovnováha tekutín a minerálov vnútorného prostredia a nadmerné vylučovanie sodíka močom tiež nepriaznivo vplýva na rast.
 • nedostatočná odpoveď organizmu  na rastový hormón spôsobená  hromadením toxínov a splodín metabolizmu v tele bráni adekvátnej odpovedi rastovej platničky na rastový hormón.
 • oneskorená puberta

Ako  sa diagnostikuje porucha rastu u detí s CKD?

Zhodnotenie telesného rastu dieťaťa a porovnanie telesnej výšky podľa rastového grafu má byť súčasťou pravidelného klinického vyšetrenia každého dieťaťa s chronickou obličkovou chorobou.

Ako sa lieči porucha rastu u detí s CKD?

Liečba poruchy rastu u detí s CKD je komplexná a pozostáva z viacerých opatrení:

 • špecifická liečba základného ochorenia obličiek s cieľom spomaliť progresiu choroby a znížiť výskyt pridružených komplikácií.
 • adekvátna výživa s rovnomerným zastúpením základných živín a vysoko energickou stravou v závislosti od  typu obličkového ochorenia
 • úprava príjmu vápnika, fosforu, soli a draslíka
 • podávanie   vitamínu D a alkálií na korekciu acidózy (NaHCO3, citrát sódny atď).
 • liečba  rastovým hormónom je indikovaná u každého dieťaťa s CKD, ktoré má telesnú výšku pod 3.percentil. Liečba je efektívna a ak sa začne včas môže  dieťa dosiahnuť výšku ako jeho rovesníci.
 • u detí s pokročilým obličkovým zlyhaním je dialýza život zachraňujúca liečba, avšak optimálne  riešenie ponúka transplantácia obličky, ktorá zabezpečí normálnu  funkciu obličiek a tiež primeraný rast. 
 • Moderná imunosupresívna potransplantačná liečba minimalizuje nepriaznivý vplyv liekov na telesný rast a vývoj dieťaťa.

Prof. MUDr. Ľudmila Podracká, CSc.
Detská klinika LF UK a NÚDCH, Limbová 1, 833 40 Bratislava

hore


SK-NONE-00031